Kimberly

19800792_1951996898414596_6150450450206327326_o
Taglia: piccola / Età: 2 mesi

Fiona e i suoi piccoli

Taglia: piccola / Età: 4 mesi

Crystal

Taglia: piccola / Età: 2 anni

Scruffy

Taglia: piccola / Età: 10 anni

Momò, Molly, Mosè e Morfeo

Taglia: piccola / Età: 3 mesi

Metike

Taglia: media / Età: 4 anni

Diana -Lupen-Ida

Taglia: piccola / Età: 3 mesi

Lois e i suoi piccoli

Taglia: piccola / Età: 3 mesi circa

Sakura-Sadie-Sahara

Taglia: piccola / Età: 2 mesi